Ett fönster, öppet mot allmänheten

Ett viktigt mål för NTG-asyl & integration har varit att ”bidra till kunskaps- och opinionsbildning”. Vad gäller asylmottagande och integrationsfrågor berör en sådan verksamhet också en bredare krets i samhället än funktionärer/praktiker och beslutsfattare inom myndigheter, organisationer och departement. En intresserad allmänhet, forskarsamhället och företrädare för media är en given målgrupp för den nationella temagruppens verksamhet. Att etablera en mötesplats – för information, dialog och kunskapsspridning – är en prioriterad uppgift för NTG-asyl/integration.

I samband med att sekretariatet under våren 2006 flyttade till nya lokaler inrättades en sådan mötes- och informationsplats – ett fönster mot allmänheten.