"Vem säger vad och varför? Svenska migrations- och integrationspolitiska diskurser", september 2006

NTG-asyl & integration anordnade den 28 september 2006 i samarbete med CEIFO, Centrum för invandringsforskning, vid Stockholms universitet ett seminarium om svenska migrations- och integrationspolitiska diskurser. Centrala frågeställningar är bland annat:

- Har den svenska asyl- och migrationspolitiken blivit mer restriktiv under de senaste decennierna? 

- Är den ökande fokuseringen på återvändande/återsändande av asylsökande ett tecken på detta? 

- Finns ett ”vi och dom”-tänkande i den svenska migrations-, asyl- och integrationspolitiken?

- Reproducerar den svenska integrationspolitiken de etniska klyftorna?

- Varför föredrar asylsökande s k eget boende framför anläggningsboende?