"Återvändande – återsändande – eller re-integration?", mars 2007

Seminarium den 22 mars 2007 i Stockholm

Återvändande – återsändande – eller re-integration?
Den nationella temagruppen asyl & integration (NTG-asyl & integration) inom EU-programmet Equal anordnar i samarbete med den nationella kontaktpunkten för det Europeiska migrationsnätverket ett seminarium om asylsökande som skall återvända.

Seminariet behandlar återvändande ur bl a följande perspektiv:

  • Är ett humant och värdigt återvändande möjligt?
  • Vad bör s k återvändanderelaterad utbildning/sysselsättning för asylsökande innehålla och vem bör organisera den?
  • Hur kan Sverige följa upp utvisade/avvisade asylsökande?
  • Hur kan asylpolitik och biståndspolitik samverka?
  • Vilka problem finns med ett gemensamt återvändandesystem och gemensamma normer på EU-nivå?

Läs mer om seminariet i kalendariet