Tillfälliga asyllagen ger stor invandring

2006-12-20

Enligt SCB:s preliminära statistik för år 2006 beräknas 96 800 personer invandra under året, vilket är den högsta siffran sedan mätningarna infördes (1875). Jämfört med föregående år är invandringen 48 procent högre, eller drygt 31 000 personer fler beräknas invandra. En person räknas om invandrad när vederbörande folkbokförts i Sverige. Den huvudsakliga förklaringen till det höga invandringstalet är den s k tillfälliga asyllagen som gav ett stort antal asylsökande och gömda flyktingar möjlighet till förnyad prövning under året, och därmed ofta, uppehållstillstånd.

Läs pressmeddelandet på SCB:s hemsida