EU öppnar migrationscentret i Mali

2008-09-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det sedan länge aviserade och planerade informationscentret för migration (CIGEM, Centre d´Information et de Gestion de Migrations) i Bamako, Mali öppnas officiellt den 6 oktober. På centret, som är finansierat av EU, kommer det att arbeta 40 tjänstemän från Mali; till detta kommer vissa tekniska resurser från ett antal europeiska biståndsorganisationer.  Centret skall arbeta med migrationfrågor i vid mening, bl a genom att informera arbetssökande om arbetsmöjligheter regionalt och internationellt och därmed också motverka irreguljär migration, men även ge underlag för förbättrade policies och system. Tio miljoner euro har EU-kommissionen anslagit för centret som är ett pilotprojekt under tre år.

Mali – ett strategiskt val…

Mali fungerar som ett transitland när det gäller de omfattande migrationsrörelserna från Afrika till Europa. Många migranter som återsänds från Europa hamnar också i Mali, som därmed har fått en central position som både sändar- och mottagarland på den afrikanska kontinenten, något som naturligtvis också spelat en roll när EU valt att förlägga detta första informationscenter i Malis huvudstad Bamako.

Centret skall enligt EU-kommissionen stödja Mali att hantera sin migrationspolitik och därmed även avlasta grannländerna. Bakgrunden till etableringen av centret finns i de fleråriga förhandlingar som EU haft med flera av de afrikanska staterna, bl a vid högnivåmötena i Rabat (juli 2006) och Tripoli (november 2006).

…men också kontroversiellt

Flera afrikanska och europeiska flyktingorganisationer har kritiserat centret för att ha som syfte att förhindra flyktingar att söka sig till Europa. Även den reglerade arbetskraftsinvandringen som är tänkt att ske genom centrets försorg ifrågasätts; ett liknande center i Marocko för arbetskraftsmigration/-försörjning till Spanien har i första tjänat de spanska arbetsgivarnas intressen – men inte i tillräcklig utsträckning säkerställt den för arbetarna nödvändiga sociala och ekonomiska tryggheten.

Flyktingorganisationerna har också redan betecknat det nya centret som den yttersta utposten för fästning Europa, trots att centret ännu inte är i funktion.  En intressant och viktig aspekt av centrets etablering är kanske att dess blotta existens ger upphov till en debatt om migrationen från Afrika till Europa. Genom centret kan också värdefull kunskap om migrationen inhämtas och ge underlag till analyser och forskning.

I samband med invigningen av informationscentret i Bamaki visas en fotoutställning ”Des Hommes et des Frontières” med bilder av fotograferna Kays Djilali och Anaïs Pachabézian

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se