Utökat nätverk

2008-09-26

Länsstyrelserna har sedan 2007 en viktig roll i introduktions- och integrationsarbetet för nyanlända flyktingar och invandrare. Tema asyl & integration breddar under hösten 2008 sitt nätverk och utvecklar ett närmare samarbete med Länsstyrelsernas integrationsansvariga. Länsstyrelsen i Jönköping övertar därmed också det administrativa ansvaret för hemsidan Tema asyl & integration.

Länsstyrelserna skall vad gäller introduktion och integration av nyanlända:

  • Verka för att det finns god beredskap och kapacitet i länet för mottagande och introduktion av nyanlända flyktingar,
  • Träffa överenskommelser med kommunerna om flyktingmottagande,
  • Utveckla samverkan mellan kommuner och myndigheter i länet avseende boende, introduktion och snabb arbetsmarknadsetablering,
  • och följa upp introduktionen och dess resultat i länet.

I årets budgetproposition framgår att Länsstyrelserna framöver kommer att få ytterligare arbetsuppgifter inom ramen för integrationspolitiken. Även i två aktuella statliga utredningar, (Egenansvar med professionellt stöd och Översyn av mottagandet av asylsökande, föreslås en rad nya uppdrag för Länsstyrelsernas integrationsansvariga.

Läs mer om Länsstyrelsernas integrationsarbete