Glädjande besked – Tema asyl & integration fortlever!

2009-06-29

Den regionala temagruppen i Stockholms län – Tema nyanlända – har beslutat överta hemsidan temaasyl.se. Under en övergångsperiod på tre månader skall temagruppen undersöka hur hemsidan och nyhetsbrevet kan införlivas i temagruppens verksamhet, men också hur en breddning av sidan till en portal, med fler intressenter/finansiärer, kan åstadkommas.

Den regionala temagruppen är finansierad av Europeiska socialfonden och Europeiska flyktingfonden och kan därmed ha verksamhet både vad gäller asylsökande och flyktingar/nyanlända inom ramen för en sammanhållen process.

Ett välkommet beslut som ger en unik och uppskattad verksamhet möjlighet att fortleva! Som en central del av NTG-asyl & integration har hemsidan och nyhetsbrevet fungerat som ett språkrör för temagruppen med läsare också i våra nordiska grannländer, i andra medlemsstater och även i EU-parlamentet. Verksamhetens kunskaps- och opinionsbildande roll, parad med en kritisk granskning av system och policies, uppskattas särskilt av Nyhetsbrevets drygt 3 500 prenumeranter – från riksdag och regeringskansli, forskarvärld, riksmedia och frivilligorganisationer.

Tema asyl & integration önskar alla sin läsare en trevlig sommar!