Stiftelser och fonder


Nedan listas några stiftelser och fonder som beviljar understöd för olika projekt med koppling till asyl samt introduktion och integration av nyanlända. (Sidan är under uppbyggnad)
EPIM – European Programme for Integration and Migration


EPIM är ett gemensamt initiativ av en rad privata fonder och stiftelser med samhällspolitisk inriktning. Varje år erbjuds nationella eller europeiska frivilligorganisationer att söka projektmedel från EPIM, bl a  för verksamheter som stödjer invandrares engagemang i utveckling av system och policies, insatser för irreguljära invandrare och frågor som berör medias roll i integrationsarbetet.

Läs mer:
Pressmeddelande om utlysning med ansökan senast den 7/3 2008
Riktlinjer för programmet
Projekt som tidigare erhållit medel från EPIMSigrid Rausing Trust

Sigrid Rausin Trust är en brittisk fond för stöd till projekt som slår vakt om och främjar mänskliga rättigheter. Fonden är grundad och står under ledning av Sigrid Rausing. Genom fonden finansieras en rad intressanta projekt inom migrations- och integrationsområdet. Sammanlagt fördelas under 2007 17,5 miljoner pund till organisationer och forskningsinstitut.

Stiftelsen erbjuder finansiering inom följande kategorier:

- mänskliga rättigheter
- kvinnors rättigheter
- minoriteters rättigheter
- miljörätt
- sociala och ekonomiska rättigheter

Läs mer på stiftelsens hemsidaEuropean Science Foundation


ESF är en europeisk samarbetsorganisation och ett forum för informationsutbyte och forskningspolitiska diskussioner. ESF beviljar bidrag för olika former av forskningssamverkan samt tar fram rekommendationer och gör utredningar av forskningspolitisk natur, bl.a. inom området samhällsvetenskap (social sciences).

Läs mer på ESF:s hemsida (endast på engelska) eller på Vetenskapsrådets hemsida (på svenska)Allmänna arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella organisationer och andra frivilliga sammanslutningar som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionshinder på deras egna villkor. Arvsfonden stödjer verksamhet som stärker barns, ungdomars och funktionshindrades ställning i samhället. Målet är att utveckla välfärd, livskvalitet, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt bidra till social, etnisk och kulturell integration.

Läs mer på Arvsfondens hemsida

 


Alba Langenskiölds stiftelse

Stiftelsens syfte är att stödja kultur- och samhällsnyttiga projekt i Sverige och utomlands.

Tel:
08-6639050
Adress:
Östermalmsgatan 2
114 24 STOCKHOLM

Stiftelsen äger även bokförlaget Langenskiölds The Population, Migration and Environment Foundation (PME)

Denna i Schweiz baserade stiftelse erbjuder ekonomiskt stöd till forskningsprojekt och institutioner inom ramen för internationell migration. Stiftelsen syftar framförallt till att främja transnationell komparativ forskning.

Läs mer på stiftelsens hemsida

Aktuell utlysning (februari 2008): "Impact of skilled worker migration and return migration"