Övriga EU-program

I menyn till vänster presenteras några övriga EU-program inom områden som anknyter till NTG-asyl & integrations verksamhet. Nedan listas notiser som berör övriga program.

2009-04-02

Nya utlysningar i Marie Curie-programmet

Delprogrammet "People" inom Marie Curie skall stärka enskilda forskare i deras karriärutveckling genom breddad excellent forskning inom både industri och akademi. De skall också stimulera ett stärkt och långsiktigt internationellt samarbete mellan EU och tredjeland. Marie Curie-insatserna förutsätter en mobilitet mellan länder, men forskares rörlighet är inte enbart nyckeln till forskares karriärutveckling utan också avgörande för att kunskap sprids mellan länder och sektorer.


Läs mer på Vinnovas hemsida

Läs mer på Cordis och ladda ner material om programmet

2007-06-21

Utlysning inom hälsa i sjunde ramprogrammet

Den 19 juni påbörjades utlysningen inom det tematiska området hälsa i sjunde ramprogrammet. Sista ansökningsdag är 18 september 2007. Läs mer på Europaprogrammens webbplats och på EU-kommissionens webbplats CORDIS.

2007-05-09

12 nya integrationsprojekt utvalda

Kommissionen har efter utlysningen hösten 2006 valt ut 12 projekt för integration av tredjelandsmedborgare inom INTI-programmet. I ett pressmeddelande ger kommissionen exempel på projekt som kommer att erhålla finansiering. Bland annat nämns ett projekt som ska arbeta med interkulturell dialog, ett som ska undersöka effekterna och betydelsen av integrationstest för medborgarskap och ett som ska ta tillvara på framgångsrika integrationsmetoder från städer runt om i Europa. Den totala projektsumman tillgänglig är omkring 4 miljoner euro.

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande

2006-12-29

ERLAI:s erfarenheter sprids vidare genom nystartade INTI-finansierade projektet ERLAIM

I juli 2005 föreslog nätverket ERLAI:s koordinator, den italienska regionen Emilia-Romagna att inom ramen för EU-programmet INTI:s budget inrätta projektet ERLAIM som en fortsättning på ERLAI. ERLAIM kommer att påbörjas under första delen av 2007 och pågå i 18 månader. Med utgångspunkt från ERLAI:s erfarenheter skall projektet främja ett vidare transnationellt partnerskap, skapa en plattform för dialog om integration mellan europeiska institutioner och myndigheter samt representanter från civilsamhället och målgruppen. En ny hemsida och flerspråkiga nyhetsbrev kommer att ges ut från våren 2007. Projektet välkomnar synpunkter om hur initativet kan försträkas och utökas.

Läs mer och ladda ner projektsammanfattning på Emilia-Romagnas hemsida

2006-12-22

Sjunde ramprogrammet startar 22 december

EU-kommissionen har angett ett officiellt startdatum för forskningsprogrammet sjunde ramprogrammet. De första 42 utlysningarna öppnar den 22 december.

Läs mer på Europaprogrammens hemsida

Visa alla notiser »