Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en av EU:s två s.k. strukturfonder som tillsammans finansierar sammanhållningspolitiken i den nya programperioden 2007-2013. Dessa strukturfonder utgör en del av EU:s budget.

Regionalfonden har till uppgift att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU genom att utjämna regionala skillnader.