Testa Dina politiska preferenser inför EU-parlamentsvalet!

2009-05-25

Tyska Bundeszentrale für politische Bildung har i samarbete med några av de mest välrenommerade tyska tidningarna/mediaföretagen och Europaparlamentet tagit fram ett test som ger möjlighet att jämföra sina politiska preferenser med de tyska politiska partier som är aktuella i EU-parlamentsvalet.  Likheterna mellan de tyska och de svenska partierna är relativt stora och ett genomgånget test kan också ge den svenska väljaren en fingervisning om var han/hon står inför det stundande valet.

Tyska Bundeszentrale für Politische Bildung (BpB) är en institution grundad strax efter andra världskriget med uppgift att, som framgår av namnet, ge medborgarna i den ”nya”, unga tyska nationen en (ut-)bildning  i demokrati och kritiskt tänkande. BpB har också sitt säte i den då nya huvudstaden Bonn.

BpB har en mycket omfattande verksamhet i hela det tyska samhället, bl a i skolor, i försvaret och polisväsendet och anordnar också en rad aktiviteter med en europeisk profil. Man har en bred utgivning av information i olika format, bl a  en imponerande utgivning av böcker och broschyrer, tillgängliga gratis eller till en mycket låg kostnad. BpB upprätthåller en ambitiös europeisk nyhetssida eurotopics (även på engelska).

BpB har bedriver också ett omfattande arbete med europeiska frågor och Tema asyl & integration har tidigare kunnat rapportera om en konferens som bl a behandlade frågor om europeisk identitet och ett nytt medborgarbegrepp under rubriken Rethinking Citizenship Education in European Migration Societies. Konferensen var en i raden av många aktiviteter som BpB bedriver när det gäller medborgarutbildning, civic education. Temat om medborgarutbildning, identitet och mångkultur är prioriterat av Bpb, och den intresserade finner värdefullt material, konferensrapporter och information om kommande aktiviteter på BpB:s hemsida. Där finns också en databas för partnersök för projektaktörer inom området. 

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se