Massflyktsdirektivet

Rådets direktiv 2001/55/EG om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta, antogs den 20 juli 2001.

Bakgrund och innehåll: Syftet med direktivet är att stödja det gemensamma europeiska asylsystemet vid massiv tillströmning av fördrivna personer. Direktivet ska bland annat innebära att allvarliga brister i de nationella asylsystemen vid massiv tillströmning av fördrivna personer från tredje land inte uppstår. Enligt direktivet ska medlemsstaterna ge ett omedelbart skydd och en skälig nivå på berörda personers rättigheter samt balansera medlemsländernas insatser för att ta emot fördrivna personer på grundval av solidaritetsprincipen.

Deadline: Den 31 december 2002 skulle medlemsstaterna ha meddelat kommissionen om hur de implementerat direktivets bestämmelser i lagar och andra författningar.