Kommunerna, invandrarna och integrationen (2004-2006)

Sveriges kommuner och Landsting finansierar mellan 2004-2006 sju forskningsprojekt inom ramen för programmet Kommunerna, invandrarna och integrationen. Följande forskningsprojekt ingår i programmet:

- Växande skillnader i invandrares sysselsättning
 
- Bosnier ger svar på frågan om invandrare och jobb

- Gräsrotsbyråkrater viktiga för flyktingmottagning

- Fotboll som arena för integration

- Jämlikt och ojämlikt på en kommunal arbetsplats

- Integration i ett jämställdhetsperspektiv

- Kommunala projekts betydelse för kvinnors politiska identitet