Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer - CEIFO

CEIFO är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutet bedriver i första hand forskning om internationell migration och etniska relationer, IMER.

På denna sida publiceras nya publikationer från forskare knutna till institutet.
Sidan är under uppbyggnad.

Nya publikationer