Böcker och rapporter

2008

Corina Lacatus
The (In)visibility Complex: Negotiating Otherness in Contemporary Sweden


Forskaren Corina Lacatus, gästforskare vid CEIFO; har skrivit en bok om etnicitet och kulturella uttrycksmedel i 1990-talets Sverige. Vad betyder det att kallas för blatte respektive svenne? På vilket sätt används kategoriska generaliseringar i litteratur, film och musik? Corina Lacatus utgår från det mångkulturella Sverige och analyserar verk av The Latin Kings, Josef Fares, and Jonas Hassen Khemiri, där hon placerar verken i en social och kulturell kontext.

Boken ges ut av CEIFO förlag. Beställ boken av bodil.lageras@ceifo.su.se


Charles Westin och Mehrdad Darvishpour
Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige.

"Denna bok ger en introduktion till den sociologiska forskningen om etnicitet och migrationsfrågor i Sverige. Etniska relationer analyseras här från ett maktperspektiv, vilket innebär att frågor om diskriminering, marginalisering och exkludering blir centrala. Vilka sociala processer är det som leder fram till etniska minoriteters utanförskap och segregeration? En central fråga som boken söker belysa är hur föreställningar om etnicitet upprätthålls som kategorier som strukturer samhället."

Boken ges ut av Studentlitteratur. Beställ boken här


2007


Ebba Hedlund
International Migration and Coronary Heart Disease. Epidemiological Studies of Immigrants in Sweden.

Avhandling i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet i samarbete med CEIFO. Publicerad 2007.

Sammanfattning
Boken ges ut av Karolinska Institutet. Ladda ner eller beställ boken här


Angela Nilsson
Innovativ eller konservativ excellens?

"Planer för jämställdhet och mångfald finns vid Karolinska Institutet (KI) liksom på andra myndigheter och företag. Men hur fungerar de i praktiken? På uppdrag av KI har forskaren Angela Nilsson vid Centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer (CEIFO), Stockholms universitet, studerat KI:s jämställdhets- och mångfaldsarbete och även gett förslag på förbättrande åtgärder."

Boken ges ut av CEIFO förlag. Beställ boken av bodil.lageras@eifo.su.se
Läs pressmeddelandet


Dina Avrahami
Vi dansar inte på bordet. Lesbiska invandrarkvinnor i Sverige: stigmatisering och stolthet.

Avhandling vid Tema Etnicitet/Linköpings universitet i samarbete med CEIFO. Publicerad 2007.
"Dina Avrahami har i sin doktorsavhandling studerat 21 invandrarkvinnors livserfarenheter. Kvinnorna kommer från 15 olika länder och har olika kulturella bakgrunder. Det de har gemensamt är att alla är lesbiska. Studien visar det samband och den växelverkan som finns mellan lesbiskhet och migration.
Studien genomfördes under åren 2000–2004 och är den första i sitt slag såväl i Sverige som internationellt. Boken vänder sig både till akademiker och till allmänheten."

Boken ges ut av Pickabook Förlag. Beställ här
Läs recensionen i Sydsvenska Dagbladet
Läs recensionen på RFSL:s hemsida