Sköra livsmönster - om integrations- och normaliseringsprocesser bland bosniska flyktingar - Åsa Gustafson, Umeå universitet

2004-05-01

Trygga förhållanden, relevanta utbildningsmöjligheter och jobb, men även ortsbefolkningens engagemang, är något av det som krävs för att integrationen av flyktingar ska lyckas visar Åsa Gustafson i den avhandling hon försvarade den 27 maj 2004 vid sociologiska institutionen, Umeå universitet. Resultaten har framkommit genom en intervjustudie om bosniska flyktingar som var bosatta i Malmö och Umeå under åren 1996-1997 och som erhållit permanent uppehållstillstånd under åren 1992-1995.

Kontakta Åsa Gustafson:

asa.gustafson@soc.umu.se