Att bo i Rosengård - Aje Carlbom, Lunds universitet

2003-09-01

Under tre år bodde socialantropologen Aje Carlbom i Rosengård i Malmö i syfte att studera förhållandet mellan islam och integration. Det antropologiska fältarbetet resulterade i en doktorsavhandling som lades fram vid Lunds universitet i september 2003. Avhandlingen ger en annorlunda bild av invandrares möjligheter till integration i det svenska samhället och har kallats en kontroversiell uppgörelse med den okritiskt positiva syn på mångkulturalism som Carlbom menar genomsyrar det offentliga samtalet i Sverige.

Kontakta Aje Carlbom:

aje.carlbom@soc.lu.se