Alternativ försörjning – alternativ integration - Zoran Slavnic (pågående)

Forskaren Zoran Slavnic är sociolog och forskare inom programområdet Arbete, migration och medborgarskap vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping. Slavnics avhandling från år 2000 belyste den flyktingpolitiska utvecklingen i Sverige under 1990-talet. I dag bedriver han en forskningsstudie om den informella ekonomin. I oktober 2005 medverkade Slavnic vid NTG-asyls konferens i Göteborg.

Kontakta Zoran Slavnic:

zoran.slavnic@arbetslivsinstitutet.se