Studie om diskriminering av arabisktalande på den svenska arbetsmarknaden

2006-11-03

Studie om diskriminering av arabisktalande på den svenska arbetsmarknaden


Titel: Evidence of Ethnic Discrimination in the Swedish Labor Market Using Experimental Data


Av: Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth, Kalmar Högskola


Utgiven av: The Institute for the Study of Labor (IZA) in Bonn

 

Studien presenterar bevis på att det sker diskriminering av män vars namn låter arabiska. Resultaten visar att var fjärde arbetsgivare diskriminerar mot denna minoritet och att det sker oftare för mindre kvalificerade jobb. Men samtidigt förklarar diskrimineringen bara mindre än en sjättedel av skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda.

Forskarnas metod är kontroversiell. De har skickat ut fingerade ansökningshandlingar till 1614 arbetsgivare under perioden maj 2005 till februari 2006. Jobben har utannonserats genom Arbetsförmedlingen. Integrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en liknande, mer omfattande, studie som förväntas presenteras hösten 2006.

Studien kompletteras med intervjuer av arbetsgivaren. Författarna konstaterar att diskriminerande arbetsgivare oftare är män och med en arbetsstyrka på mer än 35 procent män. Företag med mångfaldsplan diskriminerar inte mindre än andra företag.

Henrik Emilsson, henrik.emilsson@temaasyl.se