Av egen kraft. Invandrade kvinnors berättelser om inträdet i det svenska

2007-01-11

Rapporten Av egen kraft. Invandrade kvinnors berättelser om inträdet i det svenska skildrar några invandrade kvinnors erfarenheter av det mottagande de fått i Sverige och i några av stockholmskommunerna. Av egen kraft är skriven inom ramen för ett utvecklingsarbete mellan flyktinghandläggare i åtta kommuner i nordvästra Stockholm och FoU Nordväst. Migrationsverket och Europeiska flyktingfonden har delfinansierat arbetet. Rapporten är ett försök att föra fram kvinnors egna röster. Förhoppningen är att rapporten kan ge en ökad medvetenhet om vad kvinnor själva efterfrågar inom verksamheter som möter nyanlända.

Ladda ner rapporten 

Kontakta författaren Camilla Gustavsson:
camilla.gustavsson@upplandsvasby.se