Muslima: Islamisk väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige

2009-03-19

"Hur är det att vara ung muslimsk kvinna i dagens Sverige? Hur hanterar de fördomar mot både kvinnor och muslimer och hur skapar de mening i att vara svensk medborgare, muslim och i synnerhet muslimsk kvinna – muslima?

Etnologen Pia Karlsson Minganti följde under fyra år nio muslimska kvinnor mellan 18 och 25 år som var engagerade i muslimska föreningar, organisationer och församlingar i Sverige. För att förstå deras situation och möjligheter att synas, höras, röra på sig, påverka och ta del av vad livet har att erbjuda studerade hon deras genusförhandlingar, d v s hur de uppfattar beskrivningar av manligt och kvinnligt, normer för mäns och kvinnors resursfördelning, umgänge och plikter i livet. Hur införlivade, ifrågasatte, tänjde eller motstod de dessa normer och ideal?

Syftet med studien är enligt författaren att ”i ljuset av islamisk väckelse försöka förstå nio unga kvinnors möjligheter att agera som individer, kvinnor respektive medlemmar i religiösa/etniska minoritetsgrupper.”

Pia Karlsson Minganti är etnolog vid Stockholms universitet. Detta är hennes doktorsavhandling."

Institution: Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier.

Bokförlag: Carlsson Bokförlag

Läs mer i Stockholms universitet pressmeddelande

Läs mer på Nationella sekretariatet för genusforskning