Frivillig återvandring

I Sverige erbjuder Migrationsverket stöd till de som bestämmer sig för att återvandra. Verkets arbete syftar till att underlätta för flyktingar och andra skyddsbehövande som har permanenta uppehållstillstånd och som frivilligt vill återvandra till sina hemländer. Nedan återfinns mer information om Migrationsverkets verksamhet.

Utöver Migrationsverket arbetar ytterligare ett antal aktörer i Sverige med frivillig återvandring. Mycket av det arbete som bedrivs sker i projektform. Det kan röra sig om förberedande verksamheter så som att bistå med uppdaterad information om situationen i hemlandet till att ge den asylsökande utbildning som kan leda till bättre försörjningsmöjligheter i ursprungslandet. Andra projekt arbetar med återintegrering samt med social och ekonomisk utveckling i hemlandet. I högerspalten listas några av de organisationer som bedriver verksamhet i Sverige.

Möjlighet att söka projektstöd för frivillig återvandring under 2007
Migrationsverket beviljar stöd till projekt för frivillig återvandring. Medlen kan sökas av kommuner, stiftelser, organisationer, föreningar och även företag (med vissa restriktioner). Under 2007 finns två ansökningstillfällen, senaste ansökningsdagar är 2 februari respektive 10 september.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

Ladda ner Faktablad om Migrationsverkets projektstöd för frivillig återvandring 2007 


Migrationsverkets verksamhet
Sverige erbjuder Migrationsverket stöd till de som bestämmer sig för att återvandra. Verkets arbete syftar till att underlätta för flyktingar och andra skyddsbehövande som har permanenta uppehållstillstånd och som frivilligt vill återvandra till sina hemländer. Verksamhet för frivillig återvandring finns i verkets fem regioner.
Frivillig återvandring på europeisk nivå
I detta avsnitt återfinns exempel på projekt samt exempel på aktörer i en europeisk och internationell kontext inom området för frivillig återvandring. Flyktingorganisationen ECRE:s projekt "Increasing Refugee Participation in the Field of Voluntary Return", finansierat av Europeiska flyktingfonden under perioden januari 2004 till mars 2005, är ett sådant exempel.