Ny bok om medborgarskap och integration

2009-01-21

Pieter Bevelander och Don J. DeVoretz har redigerat en bok om ekonomi och medborgarskap, The Economics of Citizenship, utgiven av MIM, Malmö Högskola

I boken studeras medborgarskap och invandrares naturalisering utifrån ett ekonomisk perspektiv. Fem länder – Kanada, USA, Nederländerna, Sverige och Norge - med olika migrationspolitik och naturaliseringsregler ingår i studien. Resultatet indikerar att ett lands migrations- och medborgarskapspolitik påverkar invandrares ekonomiska integration. I Sverige med stor humanitär invandring utan särskilda integrationskrav för att bli medborgare leder inte naturalisering till bättre ekonomisk integration, vilket är fallet i länder som Kanada och USA.

Boken kan hämtas som pdf på MIM/ Malmö Högskolas hemsida.