Integration i politiken

Här rapporterar NTG-asyl & Integration om vad som händer i den politiska debatten om integrationspolitiken. Vi lägger särskilt fokus på Riksdagen genom att lyfta fram de debatter som sker där.


NTG asyl och integration går igenom 2007 års motioner om integration
2007-10-30
Precis som förra året har NTG asyl & integration gått igenom riksdagsledamöternas och partiernas motioner om integration.
Socialdemokraternas skuggbudget: fempunktsprogram för snabb introduktion
2007-10-08
I samband med Socialdemokraternas skuggbudget presenterade de ”ett fempunktsprogram för snabb introduktion.” Det huvudsakliga syftet är att ansvaret för flyktingmottagandet måste fördelas mer solidariskt.
Sammanfattning av riksdagsdebatten om integration den 26 april 2007
2007-04-27
Miljöpartiet hade kallat till riksdagsdebatt om integrationspolitiken den 26 april med utgångspunkt i oroligheterna i Rosengård, Malmö.
Riksdagsdebatt om integrationspolitiken 2007-02-21
2007-02-22
Riksdagsdebatten var den första om integrationspolitik under den nya mandatperioden. Huvudfrågan var förslaget från Arbetsmarknadsutskottet att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att förtydliga ansvarsfördelningen mellan myndigheterna när det gäller statens insatser för nyanlända invandrare.
Allmänpolitisk debatt om integration
2006-11-10
Den 8 november 2006 hölls mandatperiodens första allmänpolitiska debatt om integration. Debatten höll sig på ett övergripande plan om vad som behövs för att förbättra integrationspolitiken, men handlade även om mer specifika frågor som Integrationsverkets ledläggning och introduktionen för nyanlända invandrare.
NTG-asyl & integration går igenom årets motioner om integration
2006-11-06
Den 31 oktober 2006 slutade den allmänna motionstiden. Då hade Riksdagens ledamöter lämnat in 2 419 motioner, vilket var 1 945 färre jämfört med förra året. Motionerna/förslagen till Riksdagen om integration är i år relativt få. Två tar upp bredare frågor om integrationspolitik medan majoriteten handlar om mer specifika sakfrågor.