Propositioner

Proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden: Från invandrarpolitik till integrationspolitik

Propositionen ligger till grund för sveriges integrationspolitik. Enligt propositionen bör samhällets etniska och kulturella mångfald tas som utgångspunkt för den generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsområden och nivåer. Politik som riktar sig specifikt till invandrare som grupp bör begränsas till insatser och åtgärder som kan behövas under den första tiden i Sverige.

Proposition 1997/98:16 Sverige, framtiden och mångfalden: Från invandrarpolitik till integrationspolitik