Departementsutredningar

Ds 2007:4 Arbetsutbud och sysselsättning bland personer med utländsk bakgrund. En kunskapsöversikt.

 

Bakgrund

I april 2005 tillsatte finansministern en arbetsgrupp, Fler i arbete (FIA), vid Finansdepartementet. Uppdraget var att fördjupa analysen, lämna rekommendationer samt stimulera debatten om hur arbetsutbudet kan öka. Särskilt fokus riktades mot ungdomar, äldre och personer med utländsk bakgrund.

Sammanfattning

Sedan länge är arbetsmarknadssituationen betydligt sämre för personer med utländsk bakgrund än för personer med svensk bakgrund. I rapporten dras slutsatser om i vilken riktning integrationsinsatserna behöver förändras för att arbetsmarknadsläget ska kunna förbättras för personer med utländsk bakgrund.

Hämta rapporten här.