The fight against social exclusion in the European Union (2000)

Under föregående programperiod för Europeiska socialfonden, med Sverige som ordförande i en s k transnationell fokusgrupp, genomfördes en studie av framväxten av socialfonden och en analys av ett antal projekt inom gemenskapsinitiativet Employment av Mauricio Rojas, då verksam vid Lunds universitet.