The European Network of Asylum Reception Organizations (Enaro)

The European Network of Asylum Reception Organizations (Enaro) är ett europeiskt nätverk för myndigheter och organisationer som arbetar med asylmottagande i tio länder. Sverige ingår i nätverket och representeras av Migrationsverket. Delegater från Enaros medlemsstater träffas regelbundet för att utbyta information och erfarenheter.

Idén till Enaro väcktes i oktober 2001 på en konferens för europeiska organisationer för asylmottagande. Ett informellt, multilateralt nätverk etablerades i syfte att sprida kunskaper och erfarenheter genom funktionärsutbyten, seminarier och möten. En specifik arbetsmetod slogs fast i The Enaro basic document som tillkom i samband med organisationens grundande.

Enaro vänder sig dels till praktiker ”på fältet” som i sin vardag möter problem förknippade med mottagande, dels till experter som arbetar med specifika frågor i samband med asylmottagande.

Sedan starten har fyra utbytesprogram genomförts och varje arbetsår har avslutats med en konferens under vilken deltagarna i utbytesprogrammen kunnat diskutera sina erfarenheter och slutsatser. 

Medlemsstaterna i dag är Belgien, Tjeckien, Danmark, Storbritannien, Ungern, Irland, Nederländerna, Norge, Spanien och Sverige.

Rapporter från Enaros verksamhet

Den 28-30 november 2005 stod Tjeckien som värd för en avslutande konferens för de som deltagit i Enaro under året samt de som ansvarar för Enaro i respektive medlemsland. Magdalena Lund från Migrationsverket i Vingåker deltog på konferensen. Magdalena Lund deltog också i april 2005 i ett av Enaros utbytesprogram i Belgien.