IMISCOE (International Migration, Integration & Social Cohesion)

IMISCOE är ett EU-finansierat forskarnätverk i vilket 400 forskare från 22 europeiska länder ingår. Den forskning som bedrivs inom ramen för nätverket fokuserar på Europa och är av tvärvetenskaplig karaktär. Huvudlinjerna är migration, integration och social sammanhållning.