ICF (Information and Cooperation Forum)

The Information and Cooperation Forum (ICF) är ett transnationellt asylnätverk i Europa som förespråkar en förbättring av mottagandevillkoren för asylsökande. Tanken är att utöka samarbetet mellan de ”gamla” medlemsstaterna i Västeuropa och de ”nya” östeuropeiska medlemsstaterna. Nätverket delfinansieras av Europeiska flyktingfonden och består av människorättsorganisationer i Österrike, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Polen, Slovakien och Slovenien. Nätverket koordineras av den tyska organisationen Pro Asyl. Läs mer om nätverket på Pro Asyls hemsida.