ENAR (European Network Against Racism)

ENAR (European Network Against Racism) är ett nätverk av europeiska frivilligorganisationer som arbetar för lika behandling av EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Nätverket samarbetar för att bekämpa rasism, xenofobi och islamofobi i EU:s medlemsstater. ENAR arbetar också för att lokala, regionala och nationella initiativ i medlemsstaterna sammanlänkas med EU-initiativ. Nätverket bildades i samband med det europeiska året mot rasism 1997. Över 600 frivilligorganisationer deltog mellan mars och september 1998 i planerandet av ENAR. Konferenser anordnas regelbundet inom ramen för nätverket och varje vecka ges ett nyhetsbrev ut som bevakar hela EU.