Söderköpingsprocessen

2001 lanserade UNHCR:s flyktingkommissionär och svenska Migrationsverket ett initiativ för att främja dialog om irreguljär migration och asylfrågor bland länder belägna vid EU:s framtida östra gräns. Initiativet kom att kallas Söderköpingsprocessen efter den svenska staden där det första mötet hölls i vilket representanter för Vitryssland, Litauen, Polen, Ukraina, den svenska regeringen, UNHCR, Europeiska kommissionen och International Organization for Migration (IOM) deltog. Söderköpingsprocessen syftar till att underlätta gränsöverskridande samarbete mellan de nya medlemsstaterna, kandidatländerna och  de sk "Western Newly Independent States" om asyl-, migrations- och gränsfrågor, till viss del även asylmottagande.

Söderköpingsprocessen ger sedan juli 2003 ut ett nyhetsbrev kvartalsvis och ordnar workshops och konferenser i de tio länder som deltar i samarbetet. Sekretariatet har sitt säte i Kiev, Ukraina. 

Läs mer på Söderköpingsprocessens hemsida