Kvalificerat diskussionsforum om det ”brittiska” – något för Sverige?

2008-07-02

Den brittiska hemsidan OurKingdom är ett kvalificerat diskussionsforum om det ”brittiska” och därmed också om Storbritannien i en globaliserad, multikulturell värld. Sidan är en del av det stora och mycket välrenommerade diskussions- och debattforumet OpenDemocracy, grundat 2001 och finansierat av en rad stiftelser och privatpersoner. Projektet syftar till att ge utrymme för en fri och öppen debatt med utgångspunkterna demokrati och mänskliga rättigheter.

OurKingdom, ”ett samtal om det Förenade konungarikets framtid” (a conversation on the future of the United Kingdom), har som utgångspunkt den ”goda kris" som landet befinner sig, försakad av stark ekonomisk tillväxt, medlemskapet i Europeiska unionen, radikala reformer från Labourregeringens sida sedan 1997 (inrättandet av nationella parlament för Skottland och Wales, en stadga för mänskliga rättigheter, en självständig riksbank etc)  –  och,  inte minst landets nya position i världen och befolkningens i många stycken nya religiösa, kulturella och etniska sammansättning.

Tema asyl & integration har i en rad artiklar rapporterat om den mycket livliga och öppna debatt om bl a multikulturalism, integrationspolitik och invandring som förs i Storbritannien. OurKingdom är ett av de fora där denna debatt förs, på en kvalificerad nivå, utan hänsyn till politisk korrekthet och med deltagande av många ledande brittiska intellektuella,  politiker, författare, akademiker och journalister, men också med utrymme för en bredare allmänhet att komma till tals.

I samband med regeringens inbjudan till en dialog om en förstärkt gemensam värdegrund i Sverige finns det skäl att se på goda exempel hur dialoger – samtal – om bl a denna typ av frågor genomförs i andra medlemsstater. OurKingdom är ett sådant exempel – men också en utmaning för ett mera politiskt korrekt Sverige…

Läs mer om svenska regeringens dialog om en förstärkt gemensam värdegrund

Länk till OurKingdom

Länk till OpenDemocracy

Läs om det svenska samtalet om integrationspolitik i forskningsstudien Talking about integration. Discourses, alliances and theories on labour market integraton in Sweden